Sevärdheter

Sveriges första mack

Norrköping

Sveriges sannolikt första renodlade bensinmack uppfördes 1918 i Norrköping. Den låg söder om (då) nya Tullkammaren, invid Syltenberget mellan Sjötullsgatan och Stuvaregränd.

Idag är detta en glömd byggnad. Något fotografi på stationen har dessvärre inte återfunnits, men väl byggnadsritningar som bevarats i Norrköpings stadsarkiv. Den beskrivna bensinstationen var snillrikt byggd. Bilisterna passerade genom den östra porten, tankade och fortsatte ut genom en port mot väster. Exteriört var stationen uppbyggd av handslaget fasadtegel.

Redan 1925 tycks dock aktiebolaget lämnat platsen. Antalet bilar i Norrköping var starkt ökande med önskemål om mer centrala tankstationer. Idag är platsen inte särskilt "bensinromantisk" utan här finns industrifastigheter och en transformatorstation. 

Benämningen bensinmack kommer från det svenska verkstadsföretaget Mack, som tillverkade bensinpumpar.

Läs mer om macken och om andra #gömdaglömda platser i Östergötland på k-arv.se