Evenemang

Ho' ska heta Helga - Hur Moa Martinsons födelse blev en angelägen sockenfråga

Linköping

Vårdnässpelen ger ett tonsatt bygdespel i två akter med medverkan av den akademiska damkören Linnea.

Spelet handlar om Moa Martinsons mor, Kristina, och om de människor som fanns och levde i hennes närhet, i den tidsanda som rådde kring slutet av 1800-talet i Vårdnäs socken.

Moas mor föder en ”oäkting”. Handlingen kretsar kring hur bygdens folk, i de olika samhällsskikten, reagerar och hanterar detta. En fattig kvinnas utsatthet skildras, där kvinnan ”ska veta sin plats” och känna skam för sin oäkta avkomma. De fattiga föräldrarna, kyrkoherden, storbönderna – alla har de sina synpunkter. I sin närhet har hon också barndomsvännen Märta, djupt frireligiös, och amerikaemigranten Gertrud som är på besök i sin hembygd, full med nya idéer om hur en kvinna kan leva.

Boka

Prisinformation

Ordinarie pris 250 kr

Barn/ungdom upp till 18 år 175 kr 

Biljetter kan köpas på www.ticketmaster.se

samt vid entrén från kl 15:00 föreställningsdagen

Vid frågor kring biljetter kontakta Cecilia Björk 070 64 44 369

Hoppa förbi facebookflöde

Fakta

Forumteatern, Linköping

20 januari kl 16:00

Biljetter: www.ticketmaster.se samt i entrén från kl 15:00

Fika finns att köpa i pausen.

Rullstolsplatser finns i salongen.

Kontaktperson Cecilia Björk, tel: 0706 44 43 69.

Hemsida: www.vardnasspelen.com

Faciliteter

Rullstolsanpassat