Sevärdheter

Haddorps hemlighet

Linköping

Här på gården bodde Sveriges förste arkeolog och räddaren av Linköpingsskatten – Johan Hadorph – som även lade grunden till Historiska museets samlingar och till Riksantikvarieämbetet vid 1600-talets mitt.

Här på gården tillbringade han och familjen sina somrar. Det var också här han avled, 1693. Hadorph ligger begravd i Slaka kyrka.

Och här vid Haddorps by, nästan 100 år tidigare, utspelades en blodig massaker.

Gården är privat, men du kan se huset från den lilla vägen som går förbi gården. 

Läs hela artikeln om Haddorps hemliget. Har du varit här?

Vägbeskrivning

Utmed väg 23 söder om Linköping. Från Linköping kör man mot Vikingstad. Skylt "Haddorps säteri".
Obs Tänk på att gården är privat.