Sevärdheter

Kättil Okristens grav

Kinda, Linköping

Vem var Kättil Okristen? En bit av hans förmodade kranium finns Kättilstads kyrka. Var det han som gav namnet åt byn och socknen?

Kyrkbyn Kättilstad ligger norr om sjön Striern, högt uppe på en åsrygg med en fantastisk utsikt mot Hägerstads och Tjärstads kyrkor. Strax norr om kyrkan finns ett gravfält. Den backiga terrängen, de höga träden och gravfältet ger platsen en uråldrig känsla. Första gången Kättilstad omnämns i skrift är i ett dokument daterat 1280 i kætilstadh.

Men vem var den Kättil som gav namn åt platsen? Det finns två olika historier. I den ena är han en jätte som byggde Kättilstads kyrka. Den andra och mest spännande historien beskriver honom istället som en hednisk jarl.

Besök platsen och läs hela artikeln om Kättil på kulturarvostergotland.se

Vägbeskrivning

Kyrkbyn Kättilstad ligger norr om sjön Striern, högt uppe på en åsrygg med en fantastisk utsikt mot Hägerstads och Tjärstads kyrkor.

Faciliteter

  • Parkering