Evenemang

Kisamors Lustgård

Horn, Kinda

Kisa- Mors Lustgård!

 

Kisa-Mors Lustgård ligger mellan före detta prästgården och kyrkan

 

Den är uppförd på ett stycke mark som är historisk i flera avseenden:

Det första avseendet är berget här bakom som är en lämning från istiden. Inlandsisen fanns i olika perioder men den senaste nedisningen började försvinna för cirka 10000 år sedan. Den lämnade många tecken till exempel som här en s.k. Rundhäll. Ligger oftast i riktning nordväst-sydost (utom på västkusten öst-västlig riktning). Rundhällen har en sida som kallas stötsidan och är rund, den andra sidan är brant.

Andra avseendet är kyrkan som stått här sedan 1754. Kyrkan med sin höga spira, gravkapellet och kyrkogården med sina grindar utgör tillsammans med skolan ett historiskt sockencentrum med stort kulturellt värde.

 Slutligen Katrineberg som tidigare var änkesäte (slutet av 1700- talet) och tillhörde Åby säteri, men som arrenderades av Maria Jaensen eller Kisa-Mor som hon kom att kallas fram till sin från 1829 till hennes död 1842.

 År 1922 blev det prästgård. Och man kan tänka sig prästen med fladdrande rockskört passera via ”prostagången” över Lustgården.

 Lustgården består av 5 delar: Emigrantminnet, Örtagården, Bibliska trädgården, Sinnens trädgård och Dammen.

 De som anlade trädgården här skapade en Lustgård som vi nu har fortsatt att arbeta med och utveckla. Lustgården utvecklas och förvaltas av Södra Kind Hemträdgårdsförening. En grupp trädgårdsvänner arbetar i trädgården troget varje tisdag från april till oktober. Tillsammans kan vi inte flytta berg men vi har lyft åtskilligt med sten och jord. Senast projektet är dammen som nu finns.

Prisinformation

Guidning i Lustgården 30 minuter

50kr. per person

Minimikostnad 200kr.