Sevärdheter

Tuna kungsgård

Linköping

Knappt en mil norr om Linköping, vid Roxens strand, ligger en övergiven gård vid namn Tuna kungsgård. Såväl Magnus Ladulås som Gustav Vasa och biskop Brask har styrt över Tuna och Kronan har satt sin stämpel som översteboställe genom seklerna.

Äldsta fynden på Tuna är från stenåldern, men lämningar finns från både bronsåldern och järnåldern. 1288 nämns Tuna för första gången i skrift när Magnus Ladulås förlänar gården till lagmannen och riddaren Knut Mattiasson. Läget på den medeltida gården var vid dagens ekonomibyggnader 300 m väster om stenhusen. Man kan tydligt se att vägen leder hit.

Tuna blev statligt byggnadsminne 1935. Under 1964-66 renoveras kungsgården till det skick det är i idag och förvaltas nu av Statens Fastighetsverk.

Idag är Tuna kungsgård ett slumrande besöksmål som lever upp då och då när Hembygdsföreningen Östra Harg eller Svenska kyrkan har arrangemang här.  Ibland öppnas det stora stenhuset och man ordnar guidade visningar. Trädgården hålls i ordning och byggnaderna hålls i schack genom vissa stödåtgärder som lappning av tak och utbyte av trasiga fönster. Fastigheten är charmig men det är mycket lite som minner om den tid den var i beboeligt skick.

Den som är intresserad av visning kan kontakta Roy Hellman, 070-5112513.

Vägbeskrivning

Ligger utmed vägen mellan Ekängen och Östra Harg.

Faciliteter

  • Parkering