Karta

Östgötaleden

Östergötland, Linköping
Välkommen till Östgötaleden en vandringsled med fantastiska möjligheter för en varierad natur och kulturupplevelse.

Alla kan njuta av en tur på Östgötaleden. Sträckorna är av olika karaktär och svårighetsgrad och med hjälp av ledbeskrivningarna kan du hitta något som passar dig. Det finns något för alla. Flera sträckor av Östgötaleden går längs mindre vägar och stigar där den även lämpar sig bra att cykla på.

Tillgängligt på plats och digitalt

Östgötaledens alla sträckor är markerade med orange färg vilket gör att det är lätt att följa. Så med hjälp av ledmarkeringar och webb-appen så kommer Du att ha alla hjälpmedel du behöver för att få en vandringsupplevelse. De som sköter märkningen på leden är ett antal föreningar i Östergötland och de som gör den tillgänglig digitalt är Turistsupport AB med Basetool.

Utskrift

För närvarande kan du välja på maps.ostgotaleden.se vilken sträcka du vill gå och göra en skärmdump och skriva ut.

Region Östergötland och regionens kommuner

Östgötaleden samordnas av Region Östergötland i samarbete med länets tretton kommuner. Syftet är att få fler att upptäcka Östergötlands natur och förenkla för alla som vill komma ut i naturen för rekreation och friluftsliv.

Tyck till

Har du ideér, synpunkter eller information är det enklast att skicka ett e-postmeddelade till ostgotaleden@regionostergotland.se.

Välkommen till en upplevelse utöver det vanliga i den östgötska naturen!

Fakta

Östgötaleden är drygt 150 mil lång och går igenom olika typer av natur varför bra skor är ett måste. Glöm inte att ta med vatten!
Det finns ved i vindskydden
Hela ledsystemet är markerat orange.