Sevärdheter

Hässlevadets ramsåg

Ödeshög

Sågen ligger vid det uppdämda Sätraån som rinner från Lorasjön vidare ut i Tåkern. Kommer man farande från Rök, rakt söderut mot Trehörna så passerar man den stora gården Sätra eller Sättra som det skrivs i dag. Här finns en dammanläggning och ytterligare söderut på den slingrande vägen kommer man till ännu en damm bredvid en grå byggnad. Då är du framme vid Hässelvadets ramsåg.

Hässlevadet var ett dagsverkstorp tillhörde den närbelägna herrgården Sätra. På en karta från 1704 finns torpet utmärkt och en väg gick här över vattendraget. Namnet Hässlevadet antyder att man här kunde ta sig över ån. Men när blev det en såg undrar den vetgirige. Lugn, det kommer. Gården Sätra finns omnämnd 1387 då gården skänktes till Vadstena Kloster. Då fanns det två kvarnar på ägorna. De bör ha legat utmed Sätraån. Finns det rinnande vatten går det att driva en kvarn. Oftast var det enkla skvaltkvarnar där man kunde mala höst och vår när det var fart på vattenflödet.

Det kan vara den enda fungerande ramsågen i Östergötland.

Läs hela artikeln på kulturarvostergotland.se