Sevärdheter

Graven i Bergsrondellen

Linköping

Flera generationer barn och ungdomar har fascinerats över Bergsgravens stenåldersfamilj med föräldrarna, barnet, hunden och alla redskap, tillsammans in i döden. Men var hittades graven? Jo mitt i Bergsrondellen i Linköping - fast innan det var rondell förstås.


Graven låg på den högsta punkten med milsvidd utsikt över landskapet mot Roxen.  I samband med att rondellen byggdes om undersökte arkeologerna området igen men inga fler gravar hittades. Bergsgraven låg i det som i dag är rondellens mitt mot norr och ut i en del av vägbanan. Kör du ett varv i rondellen så kör du genom en del av graven kan man säja.

På Östergötlands museum finns de funna skelettdelarna från en familj. Man har också låtit rekonstruera dem - vi tror vi vet hur de såg ut. 

Läs mer i serien om gömda och glömda platser på kulturarvostergotland.se och besök gärna stenålderfamiljen på museet

Tips på fler gömda och glömda platser finns också, se här!