Sevärdheter

Tokedal pestkyrkogård

Västra husby, Norrköping

I Häradshammars dödbok kan man läsa om pesten som åren 1710–1711 drabbade socknen. Tack vare prästens noteringar får vi en berättelse om hur smittan kom dit. Socknen klarade sig ganska lindrigt undan, men för dem som bodde på gården Tokedal var det förödande. Alla där, samt folket på gårdens torp, kom att få sätta livet till och vilar nu under grästorven på Tokedals pestkyrkogård.

En viloplats för några familjer som drabbades av digerdödens härjningar. Vackert belägen i Sänkdalen på Vikbolandet.