Sevärdheter

Verksamhet Kultur, Motala kommun

Motala

För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett rikt utbud, både av professionell kultur och lokal föreningskultur och att göra det på ett sätt som gör den tillgänglig för alla. Vi har till exempel flera museer, en kulturskola, ett särskilt kulturprogram riktat mot skola och förskola samt en konsthall. Alla konstnärliga uttrycksformer ska få utrymme och möta sin publik!