Sevärdheter

Naturreservat Kojmon

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Kojmons naturreservat består av en höjd med torr och mager gammal tallskog som i nordost stupar brant ner mot Storsjön. I branterna växer grova, höga granar i sällskap med asp, lönn, ek och hassel. Hög luftfuktighet och skugga gynnar den biologiska mångfalden bland mossor, lavar och svampar. Området är lättlillgängligt och vackert med en känsla av orördhet. Från bergstoppen ovanför rasbranten bjuds besökaren via vandringsleden på en fin utsikt i över Storsjön med alla sina holmar och vikar.

I den svala, fuktiga rasbranten med block och lodytor, växer gammal grov gran och ett stort inslag av grova aspar, enstaka grova sälgar, lönnar och senvuxna ekar. Det finns mängder av död ved i form av lågor och torrakor. Här finns det gott om hänglavar och gammelgranslav som ibland växer flera meter upp på de gamla granarna. Gammelgranslaven gör att trädstammarna skimrar i gammelrosa och i de fuktigaste partierna tillkommer aprikosa fläckar av kattfotslav. Tittar man närmare syns små ludna, svarta prickar i den aprikosa fläcken likt små trampdynor från kattfötter.

Nedan branten där näringsrikt vatten berikar marken och förmultnande växtdelar samlas, växer bland annat trolldruva. På lodytorna växer korallav och en varierad mossflora och på marken växer rikligt med torsklav. I området finns ytterligare signalarter som skriftlav, grynig blåslav, krusig ulota.

På höjdplatån i väster övergår skogen alltmer i mager, gles tallskog. För arterna i denna miljö är tillgången på ljus och värme viktigt tillsammans döda träd och med gamla tallar med grov bark.

För att Kojmon ska kunna behålla och utveckla sina naturvärden ska skogen lämnas orörd. Möjligen kan en och annan yngre tall medvetet skadas, så att träden sakta får dö och förbli stående.

Från P-platsen kan Du följa en vacker vandringsled som tar Dig upp på höjderna in i gammeltallskogen, via branternas betagande utsikter och tillbaka ner till vägen.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 21,4 ha
Skyddsår: 2007
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

 

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Kojmons naturreservat

Körsträcka: 26.9 kmKörtid ca: 30 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 12.8 km
6. Sväng vänster in på Hannäsvägen, kör 1.7 km
7. Sväng vänster, kör 7.8 km
8. Sväng höger, kör 1.4 km
9. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Vandringsled
  • Parkering