Sevärdheter

Naturreservat Grävsätter

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Reservatets kärna utgörs av Grävsätters urskog, avsatt av Domänverket som så kallat Domänreservat redan i mitten av förra seklet. Urskogsdelen har få motsvarigheter i Östergötalnd och är mycket besöksvärt. Här hittar Du garanterat inga spår efter människans hand eller skogsbruk. Ett naturreservat i dess rätta bemärkelse.

Den 2 ha stora naturskogen, bestående av högvuxen och tät tall- och granskog, är 3-400 år gammal. Följ stigen från parkeringen ner till denna trädkatedral och möt de grova gammeltallarna i all sin prakt, huka under omkullfallna lågor och njut av linnea och knärot bland de tjocka mosslagren. Området har få motsvarigheter i Östergötland. Medvetet har vi valt att låta stigen vara oröjd för att besökaren verkligen ska känna vad en urskog är för någonting. man får både huka och klättra för att ta sig igenom området.

I Östergötland finns en spillra av urskogar kvar, kanske ett 30-tal områden med en totalareal på några hundra hektar, som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga trädstammar och stora andelen död ved, både stående och liggande.

Östgötaleden går igenom reservatet. Vid skylten med besöksliggaren går en kilometerlång reservatsslinga genom urskogen och bort till en gammal kolbotten samt en speciell ormgran som växer vid reservatets kant.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 15,6 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Grävsätter

Körsträcka: 21.6 kmKörtid ca: 24 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 12.8 km
6. Sväng vänster in på Hannäsvägen, kör 1.7 km
7. Sväng höger, kör 3.1 km
8. Sväng vänster in på Åsenvägen, kör 719 m
9. Sväng vänster, kör 58 m
10. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Vandringsled
  • Parkering