Sevärdheter

Naturreservat Gorgberget

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Gorgberget är en platå med äldre naturskogsartad hällmarkstallskog med små skvattrammossar och blockiga branter mot norr, väster och söder. Området är en rest av de en gång väldiga och omtalade gamla och grova tallskogarna kring Stora Löpgöl (Sveaskogs marker). Här kan Du se tallar med mycket hög ålder och av enorma dimensioner och vidkronighet liksom de med särpräglad knotighet och växtvridenhet.

Till Gorgberget hittar Du från P-platsen vid skogsbilvägen straxt öster om Stora Löpgöl. Följ Östgötaleden norrut någon kilometer så tangerar vandringsleden reservatet vid bergets fot. Det finns ingen led i reservatet men området är väl värt ett besök.

I området finns gott om gamla tallar men även åldriga granar, på över 300 år vilket är ovanligt för Östergötland. De höga naturvärdena är knutna till dessa gammelträd samt den relativt rika förkomsten på död tallved. Här finns spår efter den rödlistade skalbaggen Raggbock. Speciell åtgärd i form av fällning av grov, äldre tall har gjorts 2012 i syfte att framöver gynna denna speciella insekt.

I trädskiktet finns utöver tall och gran även några enstaka vårtbjörkar och aspar och faktiskt även några ekar i branterna.

Bland arter kan nämnas gammelgranlav och kattfotslav på granbark, nästlav på grangrenar, dvärgbägarlav och ladlav på död tallved. Området är ett fint livsområde för tjäder men även talltita, olika skogsmesar och olika hackspettarter finns.

Området är känt för sina gamla gränsrösen (numera fast fornlämning) i ägogränserna. "Gorgbergsrör" kan beskådas i reservatsgränsen.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 39,2 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Gorgberget

Körsträcka: 22.5 kmKörtid ca: 24 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 12.8 km
6. Sväng vänster in på Hannäsvägen, kör 1.7 km
7. Sväng vänster, kör 4.8 km
8. Du är framme

Faciliteter

  • Parkering