Sevärdheter

Naturreservat Ekhultebergen

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Ekhultebergens naturreservat ligger i både Östergötlands- och Kalmar län. Det omfattar mäktiga förkastningsbranter ner mot sjön Åkervristen och ett stort skogsområde beläget på höjdplatån ovanför branten. Uppe på de karga hällmarkerna växer tallar som med sitt djupa rotsystem når till vatten och näring. Granarnas rötter går inte lika djupt, varför man finner dem i de fuktiga sänkorna. På de solbelysta branterna ner mot sjön klänger ädellövträden lind och ek.

Tack vare den svåra terrängen har skogen fått stå orörd genom flera århundranden. Bara några få kolbottnar skvallrar om människans små nyttjanden av skogen. Man har funnit granar som varit över 200 år och tallar i en respektingivande ålder om 400 år. Sådana tallar känns igen på sin släta ytterbark som brukar liknas vid krokodilskinn, därav namnet krokodilbark eller pansarbark. Vissa av tallarna är gulfärgade på sina solbelysta sidor. Där har den svarta praktbaggen varit framme. Denna mycket sällsynta skalbagge lever i skorpbarken på urskogstallar i sydöstra Sverige. Träden skadas inte men avger kåda som färgar dem gula.

 

I lite mer fuktiga delar av tallskogen hänger den hotade laven ringlav ned från grenarna. Den liknar skägglav, men är större och genom sprickor i det yttre skiktet ses det vita innanmätet som ljusa ringar. I reservatet finns många döda träd, både liggande och ännu uppräta. Dessa är viktiga tillhåll för många svampar, lavar och insekter.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 196,4 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar

 

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Ekhultebergen

Körsträcka: 17.7 kmKörtid ca: 19 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 12.8 km
6. Sväng vänster in på Hannäsvägen, kör 1.7 km
7. Sväng höger, kör 21 m
8. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Vandringsled
  • Parkering