Sevärdheter

Falerum

Åtvidaberg

Genom Falerums gamla industriområden vägleds man av ljudet från strömmande vatten. Här låg förr ett pärlband av småskalig industriverksamhet som drevs med hjälp av Storåns vattenkraft. Många byggnader från denna tid ligger kvar längs ån, men idag används de för andra syften än när vattenhjulen snurrade.

I Falerums nedre industriområde fanns på 1700-talet två kvarnar och en såg. Under 1800-talet tillkom Augustenburgs färgeri med vadmalsstamp samt Cederholms kvarn och pappersbruk.

Under tidigt 1900-tal uppfördes två kraftstationer. Färgeriet ersattes av Falerums tegelbruk som kom att dela sin lerkvarn med Falerums lerkälsfabrik. Här fanns även ett flockriveri, en benstamp och en smedja.

På övre industriområdet anlades 1815 Mariedals pappersbruk. I början av 1900-talet tillkom ett spinneri för ullgarn. Spinneriet slog igen portarna

1958 och pappersbruket 1967.

Nedströms
Mariedal ligger Wiaholms Garvaregård som har anor från 1740-talet. Den nuvarande garveribyggnaden härrör från mitten av 1800-talet. I rörelsen ingick även skomakeri, färgeri och smedja.

Garveriet
saluförde även sina produkter i Åtvidaberg, där förbrukningen av läder var stor bland koppar-verkets anställda. Verksamheten upphörde på 1930-talet.

I dag har gårdens ägare restaurerat byggnaderna med varsam hand. Garveriet, som är ett av landets få garverier där man på ursprunglig plats kan följa råhudens förvandling till läder, är numera ett privat museum.

I Wiaholm fanns även en liten fabrik för framställning av lokträ (del av seldon). I dag inryms Wiaholms Möbelkonservering & Restaurerings-ateljéer i den gamla
fabrikslokalen. Här finns också möjligheten att boka boende i den unika miljön.

För information och guidning tfn 0120-203 89.

Vägbeskrivning

1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km

5. Sväng vänster, kör 11.8 km
6. Sväng vänster in på Gärdserumsvägen, kör 70 m
7. Sväng höger in på Viaholmsvägen, kör 25 m
8. Sväng vänster och fortsätt på Viaholmsvägen, kör 10 m
9. Sväng vänster in på Risebovägen, kör 71 m
10. Sväng höger och fortsätt på Risebovägen, kör 356 m
11. Sväng höger, kör 201 m
12. Sväng höger, kör 482 m
13. Du är framme