Sevärdheter

Forsaströms järnbruk

Åtvidaberg

Forsaströms järnbruk erhöll privilegium år 1725. Genom en konflikt om rättigheterna till Forsaströms koltäkter kom bruket på 1770-talet i kopparverkets händer.

Här sjöd det av liv och verksamhet. I långa karavaner anlände hästdragna kolryssar med träkol till masugn och smedjor.
Från närliggande gruvor och Utö i Stockholms skärgård kom transporter med malm. I kvarnen och på tegelbruket var det fullt med folk och bestyr.

På 1880-talet sveptes bruket med i den "stora bruksdöden" som drog fram över landet och framställningen av järn kom istället att bytas ut mot framställning av elektricitet.

Sedan kvarnrörelsen upphört 1952 förföll byggnaden. Inför hot om rivning övertogs kvarnen av Gärdserums hembygdsförening som rustade upp byggnaden, byggde en ny damm och ett nytt vattenhjul.


Kvarnens ålderdomliga maskineri är välbevarat och vid speciella tillfällen kan besökare åter få höra vattenhjulets rytmiska skoveltag och se hur det går till att mala mjöl.
I det gamla bruksmagasinet finns ett museum.

Res med kollektivtrafiken

Vid Åtvidabergs resecentrum tar du Landsbygdstrafik Linje 535 mot Hannäs Kyrka. Gå av vid Forsaström

Vägbeskrivning

1. Starta Turistbyrån på Gamla torget och kör riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km

5. Sväng vänster, kör 5.1 km
6. Du är framme