Sevärdheter

Bersbo koppargruvor

Åtvidaberg

Bersbo gruvby ett viktigt minne av ett brukssamhälle och brytningen av koppar i denna del av Östergötland. Kopparverket stod för modernism och framtidstro. Här fanns en intressant utveckling och tro på elektriciteten, tekniken och industrins möjligheter

Gruvbrytningen på Bersbofältet blev intensiv. Flera av gruvschakten sammanbröts och kom vid nedläggningen 1902 att omfatta en stor underjordisk "stad" med ett ytinnehåll om 11 425 m².

I Bersbo är det numera tyst och stilla. Men drömmen om de ädla metallerna lever vidare och idag är gruvfältet intressant för en ny generation malmletare.

Prisinformation

Ekomuseum Åtivdaberg är tillgängligt året runt, dygnet runt.

Vid dagar med Öppet torn samt vid guidningar som annonseras under evenemang är tornet öppet för besökare.

Pris: se evenemang 

Res med kollektivtrafiken

Vid Åtvidabergs resecentrum tar du Landsbygdstrafik Linje 538 mot Björsäter. Gå av vid Bersbo

Vägbeskrivning

Start från Turistbyrån på Gamla torget
1. Starta riktning nord-väst på Sjukhusgatan, kör 201 m
2. Sväng höger in på Slevringevägen, kör 118 m
3. Sväng vänster in på Stenhusgatan, kör 706 m
4. Fortsätt in på Nygårdsvägen, kör 8 m
5. Fortsätt in på Stenhusgatan, kör 74 m
6. Fortsätt in på Lillsvängen, kör 311 m
7. Ta vänster i rondellen tredje avfarten. Kör in på Linköpingsvägen (35), kör 1.5 km
8. Sväng höger in på Björsätersvägen, kör 6.9 km
9. Sväng höger, kör 72 m
10. Sväng vänster, kör 65 m
11. Du är framme