Sevärdheter

Rogslösa kyrka

Vadstena

Kyrkan är byggd i kalksten, förutom vapenhuset från senare tid som är timrat. Inne i vapenhuset sitter Rogslösadörren, ett av Sveriges förnämsta konstverk från medeltiden, gjord av en anonym mästare. 

Kyrkan stod färdig vid 1200-talets slut. Timmer i långhusets takstol och trävirket till den berömda huvudportalen kan dateras till den tiden. Kyrkan visar ett tydligt inflytande från Alvastra klosterkyrka. Det kan ha ett samband med att klostret ägde mycket jord i Rogslösa. Det finns även trävirke i kyrkan som är daterat till 1050.

Vägbeskrivning

Följ väg 919 (f.d Rv 50) ca 15 km norr om Ödeshög, ca 12 km sydväst om Vadstena