Sevärdheter

Skeppsgården och Östra Eds kyrka

Skeppsgården, Valdemarsvik

Skeppsgården är som namnet antyder en gammal lastage- och handelsplats. Den vid skolan belägna s k Skeppsgårdsvillan uppfördes 1908-10 av bankdirektör K A Wallenberg och har sedermera bl a tjänstgjort som prästgård.

Öster om Edsviken ligger Ö Eds kyrka. Ö Ed har tidigare utgjort en del av Eds socken men 1607 fick befolkningen i östra delen av Eds socken sitt första egna lilla träkapell. På 1700-talet ansågs detta lilla kapell för litet och för dåligt och ersattes av en större kyrka uppförd i tegel som stod färdig 1785. Denna kyrka brann ner 1958, och i den nuvarande som stod färdig 1960 har man till viss del utnyttjat de gamla kyrkomurarna.

Kyrkans tornspira är krönt med en lotskutter, en symbol för skärgårdsförsamlingen, men också en symbol för kyrkans uppgift att lotsa på färden över tidens hav. I direkt anslutning till kyrkan ligger Åsviks herrgård omgiven av park och tuktade betesmarker med ovanligt grova och vackra ekar. Herrgårdsbyggnaden är uppförd på 1830-talet och godset har idag en av länets största mjölkkobesättningar.