Sevärdheter

Ringarums kyrka

Ringarum, Valdemarsvik

Ringarums kyrka, som den ser ut nu, är byggd år 1774 och ligger naturskönt mitt i byn.

Ringarum är till ytan en av Östergötlands största socknar och har varit förhållandevis folkrik. Socknens gamla administrativa  entrum med kyrka, prästgård, skola och sokenstuga ligger på en flack höjd mitt på "Ringarume Balj" och omgivet av ett förhållandevis öppet, bördigt och tidigt uppodlat slättland.

Kyrkan är uppförd i gustaviansk stil under 1700-talets slut och den norr därom belägna stora gulmålade prästgården är uppförd under samma tid. I kyrkans vapenhus förvaras traktens enda kända och bevarade runsten, den s k Ringstenen med inskriften: "Sven och Svenald reste denna sten efter sin fader". Stenen har ursprungligen stått utmed en förmodad stenbro, som var lagd över det sanka området vid bäcken mellan Norrby och Sörby, och nedanför Kapellbacken som enligt tradition skall ha varit plats för Ringarums första enkla träkyrka.