Sevärdheter

Gusums kyrka

Gusum, Valdemarsvik

Gusums kyrka ligger naturskönt vid Gusumsån som ringlar sig runtom kyrkan. Kyrkparken, som tillhörde Gusums bruk och ursprungligen ingick i bruksherrgårdens parkområde, skänktes av bolaget till Ringarums församling, år 1945.

När Gusums bruk grundades 1652 blev denna delen av Ringarums socken mera folkrik, men man hade lång väg till Ringarums kyrka. Denna del av socknen önskade därför få en egen kyrka och präst. År 1727 erbjöd sig dåvarande bruksägarna att bekosta uppförandet av en ny kyrka. Arbetet påbörjades 1730.

Kyrkan blev en enkel rektangulär byggnad med högt, brant tak och invändigt tunnvalv av trä (sedermera platt). På norra sidan finns en sakristia och på den södra uppfördes ett vapenhus, som senare införlivades med kyrkan. Kyrkan invigdes 1731 av biskop Eric Benzelius.

Några år senare beslöt man att bygga en klockstapel, men först 1752 stod den färdig. Den är ett vackert prov på denna provinsiellt betonade byggnadsart och utmäsks för vackra måttförhållanden.

En läktare i kyrkan byggdes 1768 samtidigt som den första orgeln tillkom. Den är emmellertid utbytt  gånger och nu står här en modern orgel som är placerad i det gamla vapenhuset, den s.k. lillkyrkan. Denna tillkom år 1967 och omfattar 14 stämmor, 2 manualer och pedal.Altartavlan som föreställer Kristi grav, är målad av Olle Hjortzberg och skänktes 1940 av disponent Lage Westerberg och hans maka. Dopskålen av mässing är rikt ornerad. Den är tillverkad vid Gusums bruk under 1600-talets senare del. Predikstolen härstammar troligen från Stegeborgs slottskapell och är ett ovanligt prov på renässansstilens äldsta predikstolar.

Vägbeskrivning

Från Gusums centrum, åk söderut riksväg 15. Sväng höger vid Gusums herrgård, nästa höger igen, så ytterligare en gång till höger.