Sevärdheter

Tryserums kyrka

Tryserum, Valdemarsvik

Tryserums kyrka nyuppfördes på sin nuvarande plats i "Snällebo boskapshage" år 1785 på initiativ av socknens patronus greve Gustaf Horn på Fogelvik, efter hårda stridigheter om byggnadsplats. Arkitekt var den gustavianska tidens kanske mest framstående, nämligen hovintendenten Jean Eric Rehn. Kykobyggnaden utgöres i öster av det Gyllenstiernska-Hornska gravkoret, som bl a innehåller kvarlevorna av frihetstidens främste stadsman, Arvid Bernhard Horn (1664-1742). Sydost om kyrkan nedanför landsvägen ligger ännu ett av de gamla kyrkstallarna bevarat. Till miljön hör också gamla folkskolan och fattigstugan uppförda vid 1800-talets mitt. Den senare inrymmer numera Tryserums hembygdsgård.