Sevärdheter

Valdemarsviks Kyrka

Valdemarsvik

Mitt i Valdemarsvik ligger denna vackra kyrka från slutet av 1800-talet med utsikt över ostkustens enda fjord, Valdemarsviken.

De första gudstjänsterna i Valdemarsvik firades i en lokal inrymd i ett hus vid Storgatan.

1870 väcktes tanken att bygga en riktig kyrka och medel samlades in på fri­villig väg bl.a. genom en syförening bildad för ändamålet. Kyrkan invigdes den 5 augusti 1877. Den saknade torn och predikstolen var placerad ovanför altaret. 1905 byggdes ett torn efter ritningar av arkitekt Karl Flodin.

1917 gjordes en omfattande restaurering och kyrkan fick ny predikstol som placerades vid norra väggen. Då tillkom också al­taruppsats med altartavla och nuvarande orgel och nya bänkar.

Nästa restaurering ägde rum 1977 och då införlivades absiden bakom altaret med kyrkorummet. Där hade det tidigare varit sakristia. En tillbyggnad på södra sidan uppfördes för sakristia, förråd m m. Predikstolen flyttades till södra väggen och tornkammaren inreddes till andaktsrum.

Den senaste restaureringen utfördes 2008. Då fick kyrkan ett nytt innertak av trä. En ramp som eliminerar trappsteget upp i koret ordnades och en ny ljudanläggning installerades, liksom en "ljusring" i koret för att förbättra belysningen. Dessutom försågs sakristian med delvis ny inredning och hela kyrkan målades om.