Sevärdheter

Herrestad kyrka

Vadstena

Herrestad kyrka: En av Sveriges äldsta daterade  stenkyrkor och ligger mellan Vättern och Tåkern i en gammal odlingsbygd.

I anslutning till kyrkan har man funnit  tidigkristna gravmonument, så kallade Eskilstunakistor, från 1100-talet. Även andra fynd antyder att det före stenkyrkan funnits en träkyrka på platsen.

Nuvarande kyrkobyggnad i tidig romansk stil har släta murytor i kalksten med osmyckade portal- och fönsteröppningar. Den består av ett rektangulärt långhus i två travéér, smalare absidkor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. Långhuset är försett med fyra stora rundbågiga fönster från senare tid. Tornet är byggt i avsatser, den nedre pryds av en rundbågefris, och kröns av ett sadeltak.

Invändigt präglas kyrkorummet av de senmedeltida kryssvalven och inredning delvis i barockstil. Medeltiden representeras av altarskåp i koret. triumfkrucifixet, en pietágrupp från 1400-talet och de framtagna målningarna av blad- och bandornament i valven. I koret står en kopia av en medeltida biskopsstol; originalet finns i svårt skadat skick på Statens historiska museum i Stockholm.

Vägbeskrivning

Tag av Rv 50 ca 9 km söder om Vadstena