Sevärdheter

Hovs kyrka

Vadstena

Hovs kyrka: Började uppföras under mitten av 1100-talet och är en av de äldsta kyrkorna i bygden. Denna romanska kyrka hade ursprungligen ett mindre kor i öster, men det ersattes i slutet av medeltiden av det nuvarande rakavslutade koret. Valven i långhuset slogs under 1300-talet. En större restaurering utfördes 1950.

1950 fann man ett 90-tal runristade gravkistfragment i kyrkans väggar. De hade tidigare varit uppställda på kyrkogården, men när den nuvarande kyrkan byggdes på 1100-talet användes de som byggnadsmaterial. Samtliga stenblock var från kristna gravar från 1000-talet och fyndet är unikt än idag. gravfragmenten visas numera i en utställning i tornkammaren.

Vägbeskrivning

Hovs kyrka. Åk mot väderstad ca 9 km