Paket/Erbjudande

Idéverkstad för företag

Norrköping

I utställningen Kris & Vision ser vi hur Norrköping har tvingats att tänka nytt och ändra strategier under årens lopp, men även hur idéer sprungit ur möjligheter som fångats. Många delar av utställningen visar hur viktigt förändringsarbete och nya idéer är för att utvecklas.

Vi utgår från utställningens teman och erbjuder grupper på företag och i organisationer att jobba i en annorlunda och stimulerande miljö för att träna sin kreativitet och få nya verktyg och inspiration i sitt utvecklingsarbete.

 Några utgångspunkter är:

Hur kan vi använda utmaningar och kriser?

Hur skapar vi förutsättningar för att fånga möjligheter och göra något av dem?

Hur går vi från kreativa idéer till innovativa lösningar?

I workshopform får ni möjligheten att prova olika kreativa arbetsmetoder och övningar för att tänka i nya banor och ta fram idéer.

Idéverkstaden genomförs i samarbete med Crearum – ett konsultföretag avknoppat från Linköpings universitet som fokuserar på kreativitet och innovationsförmåga i organisationer. www.crearum.se

BOKNING

Marie Grahn och Anna Carlson på Arbetets museum Konferens tar emot bokningarna via konferens@arbetetsmuseum.se eller telefon 011-23 17 00.

Hoppa förbi facebookflöde

Fakta

Gruppstorlek: max 12 personer/grupp

Tidsåtgång: 3,5 timmar inkl. visning och kaffe

HALVDAGSPAKET

I halvdagspaketet ingår guidning i utställningen med en pedagog från Arbetets museum. För- alt. eftermiddagskaffe, frukt och dagens lunch i restaurang Laxholmen.

Kostnad/person: 312:- exkl. moms

Crearum Idéworkshop: 7500:- för gruppen exkl. moms

HELDAGSPAKET

I heldagspaketet ingår guidning i utställningen med en pedagog från Arbetets museum. En konferenslokal för eget halvdagsmöte före eller efter workshopen. För- och eftermiddagskaffe, frukt och dagens lunch i restaurang Laxholmen.

Kostnad/person: 424:- exkl moms

Crearum Idéworkshop: 7500:- för gruppen exkl moms

Priserna gäller dagtid vardagar. Alla priser exkl. moms. Pris lämnas vid förfrågan för aktivitet på kvällstid och för sällskap med fler än 12 personer.

Vägbeskrivning

GÅENDE FRÅN RESECENTRUM/JÄRNVÄGSSTATIONEN

Gå Drottninggatan i riktning mot stadens centrum. Innan du passerar Saltängsbron över Motala Ström tar du höger vid Bråddgatan. Gå några hundra meter. Sväng sen vänster in på Tunnbindaregatan och gå cirka 400 meter tills den tar slut. Korsa Västgötegatan och gå in på Holmengränd. Gå över den lilla gångbron som leder direkt till Arbetets museum.


MED BIL E4 NORR/SÖDER

Ta av första avfarten till Norrköping. Följ därefter skyltning mot Industrilandskapet. När du kommer till Kungsgatan följ den tills du passerat Bergsbron och ta vänster in på Kvarngatan. Därefter tar du höger in på Källvindsgatan för att komma till museets parkering. Vi har platserna 1-20. Parkeringstillstånd hämtas i museets reception.