Sevärdheter

Örberga kyrka

Vadstena

Örberga kyrka. De delar som är äldst är västtornet och långhuset, vilka tros ha uppförts i början av 1100. De är byggda i romansk stil, medan koret har gotisk stil. koret är korsformat och byggdes under 1200-talet, möjligen av arbetskraft från närliggande Alvasra kloster.

Taket pryds av praktfulla kalkmålningar från medeltiden. Delar av målningarna "bättrades på" under 1800-talet.

Kyrkan är känd för sitt torn som kantas av två trapptorn. Tornet kan ses som en något mindre storslagen paralell till det berömda tornet i Husaby kyrka.

En dendrokronologisk datering av inmurat trä i torntrappan visade att detta trä i torntrappan kommer från trä som fälldes under vintern 1116-1117. Kyrkan anses därför vara en av landets äldsta (Herrestads kyrka i närheten är daterad till 1112 och därmed något äldre). Två eller tre tidiga gravar har anlagts under kyrkans torn. Dessa gravar tros vara s.k. patronusgravar, d.v.s. de är anlagda av de familjer som uppfört kyrkan.

Kyrkan har troligen föregåtts av en träkyrka. På kyrkogården har man hittat fragment av runristade gravkistor, så kallade Eskilstunakistor, vilket är relativt vanligt i kyrkorna i Dals härad. Dessa kistor tyder förmodligen på gravar tillhörande människor ur det högsta sociala skiktet.

Vägbeskrivning

Sväng av från Rv 50 ca 5 km söder om vadstena