Sevärdheter

Nässja kyrka

Vadstena

1100-talet. Kyrkans, vars äldsta delar härstammar från romansk tid, har ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakristia på korets nordsida, vapenhus och gaveltorn i väster. Det enskeppiga kyrkorummet täcks av ett plant trätak. Långhus, kor och sakristia är uppförda av kalksten.

År 1695 inleddes en tid med stora förändringar av kyrkan. Klockstapeln befanns oduglig och i stället  uppfördes ett torn på kyrkan. 1760 vitmenades kyrkan utan och innan.

År 1815 gjordes en del större förändringar av församlingsborna, bla offrades valven och ersattes med ett platt brädtak, sydportalen murades igen pch ingång öppnades mot väster och nytt vapenhus uppfödes.

Bland de medeltida inventarierna kan nämnas en dopfunt av sandsten

Vägbeskrivning

Sväng av från Rv 50 3 km söder om Vadstean