Sevärdheter

Fornborgarna på Omberg

Ödeshög

Eftersom bygdens befolkning var relativt stor vid denna tidpunkt, måste flera hundra människor befunnits sig i borgarna när fienden var i antågande.

Hjässaborgen var den viktigaste av Ombergs tre borgar. Borgen var stor, 500 X 200 meter, här fanns gott om utrymme och boskapen som tagits med hade möjlighet till visst bete. Vid uppförandet av borgen har man utnyttjat de naturligt branta stupen som gett ett mycket bra försvar. Där det inte fanns stup byggdes en stenmur med träpalissad på.

Borggården är den bäst bevarade fornborgen. Den ligger ensligt belägen cirka två km norr om Hjässatorget. Själva fornborgen är ganska liten och utgörs av en utskjutande bergklack mot öster.

Drottning Ommas borg, belägen på bergets nordvästra spets, är den minsta av försvarsanläggningarna på Omberg. Mot väster var borgen ointaglig, tack vare lodrätta stup ned mot Vättern. En dubbel mur med träpalissad uppfördes mot öster och nordost.