Sevärdheter

Nässja "Domarring"

Vadstena

Ett gravfält från järnåldern, ca 2000 år sedan.

Nässja domarring/skeppsättning utgörs av en stenkrets 44x18 m med 24 kantställda stenblock, ca 2,5 m höga och breda. Runt omkring finns flera skeppsättningar och resta stenar. Anläggningen anses härröra sig från tidig järnålder och ger intryck av att ha varit en viktig samlingsplats för kult och rådslag. Längre åt sydväst finns gravfältet Skäljen. Det skiljer sig från de andra 899 gravfälten utmed Eriksgatan, närmast genom sitt undersköna läge på en udde i Vättern.

 Läs mer hos Kulturarv Östergötland >>

Och om verksamheten vid tinget >>

Vägbeskrivning

Ca 2 km sö om Vadstena, väg 919 (f.d Rv 50) Tag av mot Nässja. Domarringen ligger intill vägen, strax innan Nässja kyrka