Sevärdheter

Biskopshuset

Vadstena

Biskopen i Linköping, Henrik Tidemansson, lät bygga huset 1473, delvis på grunden av ett äldre bikopshus i kalksten, troligen från 1390-talet. En stentavla på norra väggen berättar: "Vi Henrich met Guds nåde Biskop i Lyncouping. Gudz rena hedher bygger thetta hus. An D:ni MCLXXIII"

Hans Brask (berömd för den s.k. "Brasklappen")vigdes till biskop 1513 och kom att bli den sista biskopen som bodde i huset.

Gustav Vasa lät bygga till huset och använde det tidvis som bostad.

I huset finns en ursprunglig värmeanläggning en s.k "hypocaust" en av de ytterst få bevarade i Sverige.

1568 blev gården genom en kunglig donation kyrkoherdeboställe och till hör ännu idag prästgården.