Se och göra

Bad Bönnern Finspång

Finspång

Sandbotten, bryggor, strand med gräs. Endast gång- och cykelväg till badet.