Sevärdheter

Rökstenen

Ödeshög

Rökstenen är den mest mytomspunna runstenen i vårt land, kanske i världen. Den restes under 800-talet av en man som hette Varin för att hedra sin döde sons minne.
Stenen som står invid Röks kyrka nära sin ursprungliga plats, gäckar fortfarande forskarna med sin komplicerade väv av berättelser.

Stenen är översållad med runor och lönnrunor - på framsidan finns omkring 280 stycken och på baksidan runt 450. Även smalsidorna bär text och till och med toppytan har tagits i anspråk, men runristaren har disponerat sin text så snillrikt att alla runorna kan läsas av den som står på marken.
Det har sagts att Rökstenen är vår första svenska dikt och den måste redan då den restes ha betraktats som ett litterärt och konstnärligt mästerverk. Den dekorativa texten har utförts av en runristare med en utpräglad känsla för form och ornamentik. Han ter sig också som en mycket skriftkunnig skald med stor kunskap om tidens mytiska berättelser och föreställningsvärldar. Genom sin märkliga skapelse tycks han medvetet velat sätta läsarens skarpsinne och bildning på prov.
Numera är forskarna nästan överens om hur Rökstenens runor ska läsas men inte hur de ska tolkas. Här finns svårgripbara inslag av sägner, dunkla myter och ett antal olika hjältedikter liksom episoder ur Varins egen släkthistoria. Rökstenen döljer fortfarande sin hemlighet - kanske blir det du som knäcker koden?
Genom sin monumentala storlek och rika utsmyckning avslöjar Rökstenen att Varin med all sannolikhet tillhörde en inflytelserik släkt. Dessutom kan guden Tors framträdande plats i textens senare del förklaras med en strävan att ge Varin och hans ätt en gudomlig förankring och legitimitet. På så sätt fungerade stenen säkerligen både som ett minnesmärke över en saknad son och som en statussymbol för släkten.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Bredvid runstenen finns en fast utställning som är öppen och tillgänglig året runt och dygnet runt. Utställningen visar bland annat vikingarnas färder ut i världen. 

Toaletten är oftast öppen, men vissa perioder under året hänvisas besökarna till Röks lanthandel, avstånd ca 500 meter.

Vägbeskrivning

Rökstenen står precis vid Röks kyrka.