Sevärdheter

Omberg

Ödeshög

Omberg. Östergötlands högsta berg, 263 m ö.h.
Ekopark Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är ett av landets mest välbesökta naturområden med en mosaik av skogar och dramatiska bergsbranter. Omberg är känt som de blommande skogarnas berg.

Mångfald av naturmiljöer ger mångfald av arter.
Ekopark Omberg erbjuder en mycket varierad natur med bokskogar, gamla grannaturskogar, kalkkärr, öppna ängsmarker och den dramatiska branten mot Vättern. Bergets variationsrika natur har skapat en mängd olika livsmiljöer, vilket gör att ekoparken kan stoltsera med ovanligt många hotade arter.

Kultur
Orolig folkvandringstid
Redan på stenåldern användes berget för odling och under den oroliga folkvandringstiden, omkring 400-500 e. Kr, byggdes de tre fornborgarna. Hjässaborgen i söder var störst med 450 meter lång och 1,5 meter hög mur. Borggården är den bäst bevarade och ligger cirka två kilometer norr om Hjässatorget. Drottning Ommas borg var den minsta och låg på bergets nordvästspets.

Klosterepoken
På 1100-talet blev Ombergstrakten ett centrum för den sverkerska kungaätten. Vid ungefär samma tid valdes en östgötsk storman, Sverker, till kung i Sverige. Under hans tid grundades Alvastra kloster. Klostret förstördes år 1527 när Gustav Vasa drog in kyrkans egendom till staten.

Kunglig jaktpark
Under 1600- och 1700-talen var Omberg en av Sveriges största djurgårdar, det vill säga kungens privata jaktmark. Den inhägnades av en 16 kilometer lång och flera meter hög gärdesgård. Det var en betungande tid för traktens bönder, som var tvungna att underhålla gärdesgården och stå vakt så att inte lo och varg tog sig in. Eftersom stor fattigdom rådde var det frestande att tjuvjaga inom djurgården, men straffet var hårt om man åkte fast — spö, fängelse eller straffarbete vid någon av kronans fästningar.

År 1805 avvecklades djurgården. De flesta av hjortarna skickades till Stockholms djurgård och Omberg blev kronopark.

Statlig skogsskola
Våren 1859 inrättades en statlig skogsskola på Omberg i Höje, och samtidigt startade ett ordnat skogsbruk. Under skogsskoleepoken planterades en rad exotiska trädslag som silvergran och lärk för att vidga elevernas kunskap om främmande trädslag. Skogsskolan upphörde 1935. Traditionellt skogsbruk bedrevs på Omberg fram till 2003 då ekoparken invigdes.

Res med kollektivtrafiken