Se och göra

Bad Gäddviken, Igelfors

Finspång

I Finspångs kommun är det Medley som ansvarar för skötsel av de offentliga badplatserna på uppdrag av Finspångs kommun.

På badplatserna finns det olika utrustningar såsom brygga, omklädningshytt, livräddningsutrustning och lekanordningar.

Vattenskoter får sedan 15 juli 2004 endast framföras i allmän farled och i andra av länsstyrelsen utpekade områden.

I Finspångs kommun finns inga sjöar som ansetts lämpliga för vattenskoteråkning.