Se och göra

Bad Älgsjön, Grytgöl

Finspång

I Finspångs kommun är det Medley som ansvarar för skötsel av de offentliga badplatserna på uppdrag av Finspångs kommun.

Vattenskoter får sedan 15 juli 2004 endast framföras i allmän farled och i andra av länsstyrelsen utpekade områden.

I Finspångs kommun finns inga sjöar som ansetts lämpliga för vattenskoteråkning.

Mer information finns på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.