Se och göra

Vandringsförslag Åsvikelandet och Torrö

Valdemarsvik


Utgångspunkt: Parkeringen vid Åsvikelandets naturreservat
Om du vill vandra med havsutsikt är den här turen för dig. I sydligaste delen av Östgötaskärgården
ligger fyra naturreservat som tillsammans bildar ett av Östersjökustens största sammanhängande
naturskyddsområde. Här kan man uppleva den unika skärgårdsnaturen och ett rikt fågelliv.
Vid vandringen startplats finns en informationstavla. Strax efter parkering tar du in på stigen till
höger mot Västra Stäket. Här och var skymtar havet fram men när du kommer över bron till Torrö kan du se havet. Fortsätt vägen fram till Torrö by där leden tar till vänster in i skogen. Här går leden nära havet på flata hällar och det finns goda chanser för bad. Leden viker sedan tillbaka mot
lotsstugan (som du kan boka och hämta nyckel till i Torrö by)

Telnr: 070 2267911

Fakta

Turens längd: 15-20 km
Svårighetsgrad: Lätt-medelsvår