Sevärdheter

Högby hembygdsgård

Mjölby

Högby Hembygdsgård är öppen sommartid på tisdagar då det är kaffeserving och olika aktiviteter samt visning av samlingarna, skolkort och bilder från bygden.

Historik:
Hembygdsföreningen i Högby bildades år 1945 då man förvärvade fastigheten Lindstorp, vilken bestod av stuga och ladugård. Senare hitflyttades en smedja från Vammelby. I mitten av 1960-talet uppfördes en samlingslokal på tomten. Arbetet utfördes ideellt av församlingsmedlemmar.

Vägbeskrivning

Högby ligger på väg 32 mellan Mjölby och Skänninge.
Skylt finns vid väg 32.