Sevärdheter

Sättra ängar - naturreservat

Ödeshög

Vid Sättra ängar finns den största fastmarksängen i Östergötland. Här slås vegetationen varje år, och du kan därför njuta av ett stycke äldre odlingslandskap med en mångfald vackra örter och gräs.

Under mer än tusen år, ända fram till för drygt hundra år sedan, var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtade han vinterfoder i form av hö och löv åt sina husdjur genom slåtter och hamling. Fortfarande genomförs årligen slåtter på sensommaren i Sättra ängar. Nuförtiden är dock inte huvudsyftet att bärga hö, utan syftet är att bevara de många växter och djur som hör ängen till.  

Fram till slåtter i juli månad, kan Du finna en rik flora av örter och gräs i ängen. Kring midsommartid är blomsterprakten som rikast. Då blommar Jungfru Marie nycklar, nattviol, slåttergubbe, darrgräs och många andra ängsväxter. Eken är det vanligaste trädslaget i Sättra ängar. Här finns också lind, ask och vildapel. Här och var står karakteristiskt strutformade hasselbuskar i små grupper.

Vid Sättra finns även en betad hagmark, där Du kan ströva omkring. Här växer ek, hassel, björk och oxel. Örtrikedomen är slående även i den lummiga hagmarken, trots att mångfalden är mindre här än i ängen.