Sevärdheter

Mörkahålkärret - naturreservat

Ödeshög

I kärret finns en rik förekomst av kalkanpassade växtarter. Bland de många orkidéerna förekommer flugblomster och skogsnycklar i stor mängd. Här förekom också det mycket sällsynta knottblomstret. I kärret växer även rikligt med axag, majviva, tätört, vattenklöver och blodrot. Det finns många typiska snäckor, varav några är mycket sällsynta och tom hotade av utrotning.

Runt om kärret dominerar en sumpig skog med al och gran. Här och var finns fina socklar på alarna. En del granar är mycket grova. Sumpskogen omger också bäcken som rinner västerut. Floran är mycket rik med förekomst av bl a tvåblad, skogsbingel, och liljekonvalj

Mörkahåldammen skapades 1919 genom att man dämde upp två bäckfåror som rann ned till Mörkahålkärret. Dammen, som är ca 1,5 m djup, anlades av skogsskolan på Omberg för att tjäna som fiskodling för ädelfisk, i dag finns bara ruda och möjligen sutare i dammen. Men det finns gott om smådjur och insekter. Här lever större och mindre vattensalamander, snok, padda, klodyvel och ryggsimmare.