Sevärdheter

Lysings urskog - naturreservat

Ödeshög

Lysings urskog ligger mitt i Lysings häradsallmänning, som består av stora barrskogsområden. Urskogen är kuperad med talrika mossbeklädda lågor och block. När Du strövar längs stigen som leder genom urskogen reser sig högvuxna tallar i de bergiga partierna. 

I fuktigare sänkor växer kraftiga granar. I urskogen finns många torrakor och högstubbar. Åtminstone två gånger, år 1735 och 1830, vet man att skogsbränder härjat i Lysings urskog. Fortfarande syns spår efter den senaste skogsbranden på några platser i skogen.

I Lysings urskog finns det gott om skogsfågel och insekter. På marken kan Du finna en flora med typiska barrskogsväxter som t ex linnea, knärot och tallört. Lummer, ormbunkar, lavar och svampar finns också.