Sevärdheter

Isberga - naturreservat

Ödeshög

Kullarna, åsarna och de kärrfyllda sänkorna vid Norrö brukar kallas för ett dödislandskap. Det formades då inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan. Sänkorna är dödisgropar, där stora isblock blivit stående. Innan blocken smälte bäddades de in i grus och morän, som idag är kullar och åsar.

De mjukt böljande markerna vid Norrö utnyttjas både till åkerbruk och bete. Om våren lyser kullarna i gult av gullvivor, knölsmörblommor och småfingerört. Blåa stänk av backsippor finns här och var. I söder blommar den ovanliga grusvivan, en släkting till gullvivan.

Kring midsommar slår den gulblommande luddvedeln ut i Isberga. Luddvedeln är sällsynt. På svenska fastlandet är den bara känd från ytterligare fem platser som alla ligger på Östgötaslätten. Fältvädd, luktvicker, axveronika och toppjungfrulin kan Du också finna vid Isberga.