Karta

Östgötaleden, Ydre

Österbymo, Ydre

ETAPPSTRÄCKOR

Smedstorp -- Visskvarn 7 km
Vandringen går mestadels på småvägar. Man passerar den unika Smedstorpsgården med halmtak och många gärdsgårdar. 1 km därifrån finns vindskydd vid sjön Driens norra strand. Mellan Målen och Stjärneberg råder skogsstigar och är medelsvår uppför Korpberget. Där njuter man av milsvid utsikt. Leden går högt vackert utmed sjön Drien. Länk till karta

Visskvarn  --  Vassviksberget 2,6 km
Här börjar leden vid sjön Sommens sydspets. Man passerar Visskvarnsfallen och leden går mestadels på skogsstigar. Viss stigning upp till Stora Röja med sagolik utsikt här finns den inbjudande rastplatsen Kungabortet.
Vid framkomsten till Vassviksberget har man en lika sagolik utsikt över Norra Vi-fjärden med kyrkan och byn. Länk till karta

Vassviksberget  --  Ådala 4,5 km
Lättvandrad sträcka på både småvägar och skogsstigar. Nära Lodstugan finns en välbevarad skyltad varggrop. Vid Ådala  är vindskyddet vackert beläget utmed Bulsjöån. Länk till karta

Ådala  --  Bulsjö gård 6,4 km
Leden börjar på skogsvägar vackert utmed Bulsjöån. Lämningarna efter Sunds Bruk, masugn, passeras. Efter man korsar Kisavägen börjar skogsstigar uppför Fåraberget, 180 m. Nedvandringen från berget är strapatsrik, lutning 40 grader. Vill man gå mer lättvandrat kan man följa Kisavägen fram till Jonsbo och gå skogsväg upp till leden. Vid den vackra skogskärnen Alsjön ligger Bulegrottan med krypgång. Gamla kolarplatser passerar man också. Skogslandskapet är kuperat. Vid Ådala är vindskyddet vackert beläget utmed Bulsjöån. Länk till karta

Bulsjö gård  --  Ydregården 4,5 km
Denna sträcka går i ett kuperat vackert skogavsnitt. både på skogsvägar och stigar. En medelsvår stigning sker uppför Mosshultsberget som också har milsvid utsikt åt sydväst
Intill Mosshult finns en ängslada, en annorlunda raststuga.
Väl framme vid Ydregården finns både vandrarhem, sommarservering och hembygdsmuseum. Länk till karta

Ydregården  --  Brantefall 9,7 km
Högt belägen ligger Ydregården med utsikt över Ydre kommuns centralort Österbymo och milsvid utsikt åt söder. Leden passerar Österfors smedja vid Bulsjöån och fortsätter sedan på lättvandrad gammal järnvägsvall och skogsväg. Längs den gamla banvallen är leden kantad av citat av författare och poeter med anknytning till Ydre. Stubbarps oskiftade by passeras likaså byn Helgesfall.
I Brantefall finns ett vindskydd ca 400 meter från vägen. Strax intill ligger det fina fallet. Kom gärna hit på våren när snösmältningens vatten ökar fallets sevärdhet. Intill Brantefall finns också en bronsåldersgrav, Drakeröret. Länk till karta

Brantefall  --  Länsgränsen till Småland 11,5 km
I Brantefall finns ett vindskydd ca 400 meter från vägen. Strax intill ligger det fina fallet. Kom gärna hit på våren när snösmältningens vatten ökar fallets sevärdhet. Intill Brantefall finns också en bronsåldersgrav, Drakeröret. Leden fortsätter på skogsvägar och är lättvandrad. Man passerar gårdarna Malma, Arnarp, Storäng, Katebo och Salebo. När man närmar sig Smålandsgränsen vid Munkebo delar sig leden i Anebyleden och Höglandsleden.
På sistnämnda vandrar man på järnvägsvallen till smålandsgränsen, där ett vindskydd finns och rester av kvarn, Hästemålen. Länk till karta

RUNDSLINGOR

Norra Vi-leden 9 km
Orangemålad markering utmärker leden, som ansluter till Östgötaleden på sträckan Kisa-Österbymo. Parkering finns vid Norra Vi kyrka, som är start- och slutmål. Leden är i sin längsta sträckning ca 9 km, men du kan korta av den vid tre punkter genom att följa vägar, så att du återkommer till utgångspunkten. Leden är mycket kuperad (bedöms som medelsvår). Det finns flera vackra utsiktsplatser utefter leden, som passerar 2 st. naturreservat (Vassvik och Kälemåla). Det finns ett flertal rastplatser och tillgång till toaletter vid Vassviken och Norra Vi badplats. Utan kaffepaus är vandringstiden ca 1.5 timmar. Länk till karta

Torpön runt 28 km
Vandra valfri längd med storslagen utsikt över Östergötlands näst största sjö. Det sägs att sjön Sommen har lika många öar som året har dagar, men frågan är om det verkligen stämmer. Något som däremot är sant är att Torpön är Sommens största ö och att naturen här är slående vacker. Den markerade vandringsleden på Torpön är 28 kilometer men det finns flera små grusvägar som kan utnyttjas för att göra vandringen så lång eller kort som du själv vill.  Länk till karta

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Leden är markerad med organge ringar och prickar
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka

Faciliteter

  • Fritidsfiske
  • Alpin skidanläggning
  • Badstrand