Karta

Östgötaleden, Ydre

Österbymo, Ydre

ETAPPSTRÄCKOR

Svenninge by - Visskvarn 10,4 km
Vandringen går mestadels på småvägar. Man passerar den unika Smedstorpsgården  med halmtak och många gärdsgårdar.1 km därifrån finns vindskydd vid sjön Driens norra strand. Mellan Målen och Stjärneberg råder skogsstigar och är  medelsvår  uppför Korpeberget. Där njuter man av milsvid utsikt. Leden går högt vackert utmed sjön Drien. Vid Visskvarnskönjer man industrilämningar, nedlagd massafabrik och arbetarbostäder

Visskvarn  --  Vassviksberget, 4 km 4 km
Här börjar leden vid sjön Sommens sydspets.Man passerar Visskvarnsfallen och leden går mestadels på skogsstigar. Viss stigning upp till Sora Röja  med sagolik utsikt. Vid Lilla Röja finns en mysig raststuga i ett häststall. Vid framkomsten till Vassviksberget har man en lika sagolik utsikt över Norra Vi-fjärden med kyrkan och byn.

Vassviksberget  --  Ådala 3,5 km
Lättvandrad sträcka på både småvägar och skogsstigar. Nära Lodstugan finns en välbevarad skyltad varggrop. Vid Ådala  är vindskyddet vackert beläget utmed Bulsjöån.

Ådala  --  Bulsjö gård, 6,7 km
Leden börjar på skogsvägar vackert utmed Bulsjöån.Lämningarna efter Sunds Bruk, masugn, passeras. Efter man korsar Kisavägen börjar skogsstigar uppför Fåraberget 180 M. Nedvandringen från berget är strapatsrik,lutning 40 gr.. Vill man gå mer lättvandrat kan man följa Kisavägen fram till  Jonsbo och gå skogsväg upp till leden. Vid den vackra skogskärnen Alsjön ligger Bulegrottan med krypgång. Gamla kolarplatser passerar man också.Skogslandskapet är kuperat.

Bulsjö gård  --  Ydregården 4,4 km
Denna sträcka går i ett kuperat vackert skogavsnitt. både på skogsvägar och stigar. En medelsvår stigning sker uppför Mosshultsberget, som också har milsvid utsikt åt SV. Intill Mosshult finns en ängslada, en annorlunda raststuga.  Väl framme vid Ydregården finns både vandrarhem, sommarservering och hembygdsmuseum.

Ydregården  --  Brantefall 9,7 km
Högt belägen ligger Ydregården med utsikt över Ydre kommuns centralort Österbymo.Från Ydregården är utsikten åt S. milsvid. Vill man övernatta enklare finns ett vindskydd 2 km utmed leden alldeles utanför samhället.. Detta vindskydd ligger utmed Bulsjöån och intill Österfors smedja. Leden fortsätter sedan på gamla järnvägsvallen. och skogsvägar och är lättvandrad.. Stubbarps oskiftade by passeras likaså byn Helgesfall. 

Brantefall  --  Länsgränsen till Småland 11,8 km
Intill Brantefall finns en bronsåldersgrav Drakeröret. Leden fortsätter på skogsvägar och är lättvandrad. Man passerar gårdarna Malma, Arnarp, Storäng, Katebo och Salebo. Efter Malma  är leden ändrad, fortsätter på vägen mot Arnarp,hästuppfödare. När man närmar sig Smålandsgränsen vid Munkebo delar sig leden i ANnebyleden  och  Höglandsleden. På sistnämnda vandrar man på järnvägsvallen till smålandsgränsen, där ett vindskydd finns och rester av kvarn, Hästemålen.

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Leden är markerad med organge ringar och prickar
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka

Faciliteter

  • Fritidsfiske
  • Alpin skidanläggning
  • Badstrand