Karta

Östgötaleden, Söderköping

Söderköping

I norr ansluter Norrköpings led på vikbolandssidan och i söder fortsätter den in i Valdemarsvik kommun

Etapp 1:
Stinsen – Hälla
Sträckan startar vid "Stinsen" kommunens bibliotek-turistbyrå-informationskontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och man nått Söderköpings orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och stigar.
Efter ca 8 km vandring korsas E22. Därefter följer en lättvandrad sträcka med få stigningar. Vid Kulla finns vindskydd, grillplats och dass. Efter Kulla vandrar man 1 km längs den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping och Söderköping. Vid etappmålet Hälla finns en gammal kvarnmiljö.

Etapp 2:
Hälla – Forsum  7,5 km
En medelsvår/svår vandring med blandning av mindre vägar och stigar. Vid Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den norra änden av sjön Strolången. Framme vid Strolångens strand finner man vindskydd, grillplats och dass. Leden söder ut är ganska krävande. Jätteberget bjuder på en storslagen vy över det S och SV landskapet.

Etapp 3:
Forsum – Nartorp 8,5 km
Vid Forsum delar sig leden och man kan välja att gå söder ut i Valdemarsviks kommun. Norrut går leden mestadels på småvägar men även på stigar genom doftande skvattrammossar och innehåller på några ställen kraftiga stigningar.Sträckningen bör betraktas som medelsvår. Leden gör en avstickare till Hultadammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till såg- och kvarnrörelse.Vid Nartorp bedrevs 1817-1927 gruvhantering med brytning av järnmalm.

Etapp 4:
Rundslinga Nartorp-Omestorp- Nartorp  6,3 km
Sträckan startar och slutar vid Nartorp-Börrums hembygdsgård med möjlighet till parkering. första delen går på väg 210. Därefter viker leden av på en skogsstig som leder runt sjön Trasken. En gång i tiden försörjde sjön Nartorps gruvor med vattenkraft. Vid strandkanten på östra sidan finns vindskydd och eldstad. Trasken är en ljuvlig fågelsjö med en mängd olika arter. Utmed skogsvägen på östra sidan kan du släcka törsten från en kallvattenkälla.

Etapp 5:
Nartorp-Stegeborg, 15 km
Leden går runt fågelsjön Trasken där vindskydd och eldplats finns på östra sidan. Vid den konstgjorda sjön Röbraket finns ytterligare en grillplats. Österut går leden längs med Listorp naturreservat. På sträckan passeras fyr- samt femskäl, där gårdar sammanstrålar. Därefter går leden norrut på vindre körvägar och stigar och viker sedan av in mot Kvarndammen med en kvarn från 1600 talet. Vid Yxeltorpsviken kan du göra en avstickare för att se Skällviks borgruin med anor från 1200 talet, kyrkan från tidigt 1300 tal och norr över följer leden en 500 meter lång stenmur som troligtvis är en försvarsmur. Stegeborgs slottsruin fungerade som försvar för Söderköpings under medeltiden. Stegeborg var under vasatiden ett av rikets förnämsta slott. På andra sidan Slätbaken fortsätter leden in i Norrköpings kommun.

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Koka vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
  • Kartor finns att få på turistbyråerna
  • Leden är märkt med orange ringar och prickar

Faciliteter

  • Friluftsbad/Utomhusbassäng
  • Fritidsfiske
  • Gästhamn
  • Badstrand