Karta

Östgötaleden, Linköpings kommun

Linköping

Östgötaleden, Linköping

De flesta av etapperna är lättåtkomliga med bil eller buss och vid de båda kanalerna Göta respektive Kinda kanal kan man kombinera sin vandring med en kanalbåtstur. Flera av etapperna har god tillgänglighet för funktionshindrade. Längs leden finns ett antal rastplatser och övernattningsvindskydd

ETAPP 1 • Göta kanal, Borensberg-Berg, 21 km,
för mer information kan du läsa på länken nedan
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-borensberg-berg
Leden följer en bilfri grusväg utmed Göta kanal. En lättvandrad sträcka med god tillgänglighet för funktionshindrade. Den fungerar även utmärkt för cykling. Sveriges längsta allé kantar vägen genom det vackra öppna landskapet rikt på fina naturmiljöer och kulturminnen. Det finns vindskydd vid Ruda och vandrarhem strax öster om Borensberg, båda inom Motala kommun. Vandrarhem finns även i Ljungsbro och Berg.

ETAPP 2 • Slätten-Roxen
Berg-Linköping/Trädgårdsföreningen, 14 km
för mer information kan du läsa på länken nedan

http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-borensberg-berg
Sträckan följer delvis gång- och cykelvägar över östgötaslätten och sedan längs Stångån in till centrala Linköping. Den är lättvandrad med huvudsakligen god tillgänglighet för funktionshindrade samt fungerar till stor del även utmärkt för cykling. Leden passerar bl a Vreta klosters medeltida kyrka och klosterruin samt det mycket fågelrika Svartåmynningens naturreservat vid Roxen med vidsträckta betade strandängar. Här finns två fågeltorn anpassade för funktionshindrade. Trädgårdsföreningen från 1859 är en stor lummig park mitt i staden med caféer, Tropikhuset, Naturcentrum m m. Inga vindskydd finns längs sträckan men nära Trädgårdsföreningen ligger Linköpings vandrarhem.

ETAPP 3 • Stadsnatur
Trädgårdsföreningen-Gamla Linköping, 4 km
Sträckan följer huvudsakligen gång- och cykelvägar och har till största delen god tillgänglighet för funktionshindrade. Den passerar flera värdefulla grönområden som Magistratshagen, Djurgården och Vallaskogens naturreservat. Linköpings militärhistoria visas i Garnisonsmuseet invid leden. Gamla Linköping är ett unikt friluftsmuseum bestående av en levande småstad med hitflyttade och nybyggda hus i gammal stil samt Valla fritidsområde med bl a lekplats, minigolfbana och vandrarhem. Sträckan saknar vindskydd.

ETAPP 4 • Tinnerö Eklandskap
Djurgården-Vidingsjö, 6 km
för mer information kan du läsa på länken nedan
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-djurgarden-vidingsjo
Sträckan slingrar sig genom naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur för att sedan leda fram till Vidingsjö motionscentrum, en anläggning för friluftsmotion. Här finns dusch och toalett, café m m. Tinnerö eklandskap är ett rikt och mångformigt mosaiklandskap med ekhagar och lövskogar och samtidigt ett nästintill komplett forntida kulturlandskap. Lokala reservatsleder går runt den återskapade Rosenkällasjön där fågeltorn och utsiktsberg finns. Här finns även brygga och plattform anpassade för funktionshindrade. Fröberget invid leden är en restaurerad torpmiljö från 1800- talet. Vindskydd finns nära leden vid Djurgården.

ETAPP 5 • Eklandskapet 1
Vidingsjö-Bjärka Säby, 19 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-vidingsjo-bjarka-saby
Relativt lättvandrad sträcka (lätt-medelsvår) som följer stigar och mindre vägar genom norra Europas största eklandskap. Leden passerar vackra hagmarker, grova ekar, slussmiljöer i Kinda kanal vid Hamra och Hovetorp samt hembygdsgården Fornhemmet och Nya slottet vid Bjärka-Säby. Gör gärna avstickare (skyltade) till Hjortkälla ålderdomliga odlingsmarker och Styvinge fornborg. Vindskydd finns vid Ekäng strax söder om Vidingsjö samt vid Hovetorp. Slottscafé sommartid i Bjärka-Säby.

ETAPP 6 • Eklandskapet 2
Bjärka Säby-Sätravallen, 11 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-bjarka-saby-satravallen
Ledens sträckning från Bjärka-Säby till Sätravallen är 11 kilometer lång. Leden är medelsvår och går på stigar och mindre vägar genom ett omväxlande landskap med ekhagar, åkrar, barrskog och små sjöar. Längs leden passerar du slåtterängen Bjärka-Säby ekäng och naturreservatet Säby Västerskog. Vid sjön Stora Mörken, straxt söder om Säby Västerskog, finns ett vindskydd.

ETAPP 7 • Eklandskapet 3
Sätravallen-Brokind, 10 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-satravallen-brokind
Denna del av Östgötaleden går genom ett omväxlande landskap med löv- och barrskogar, åkrar och hagmarker. Sträckan är lättvandrad, cirka 10 kilometer lång och passerar Sätravallens och Brokinds naturreservat. Två kilometer efter Sätravallen kan du välja att vika av mot Åtvidaberg. Och efter ytterligare två kilometer finns ett avtag mot Rimforsa och Trollegater. Om du följer leden mot Rimforsa några hundra meter ner mot Nedre Långsjön hittar du ett vindskydd.

ETAPP 8 • Eklandskapet 4
Brokind-Viggeby, 5 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-brokind-viggeby
Lättvandrad sträcka som utgår från korsning vid riksväg 34 och följer mindre vägar förbi de vackra ekhagarna i Brokinds naturreservat, Brokinds sluss samt Brokinds herrgård med slottsliknande huvudbyggnad och pampiga ekonomibyggnader. I Viggeby naturreservat finns badplatser, vindskydd och lokala reservatsleder. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade till vandringsled, bad- och övernattningsplats är under utveckling.

ETAPP 9 • Grottor och äldre kulturmiljöer
Trollegater-Ulrika, 24 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-trollegater-ulrika
Lång ledsträcka i bitvis kuperat skogslandskap med svårighetsgrad medel. Trollegaters naturreservat, i Kinda kommun, är känt för sina många grottor. En annan känd grotta finns nära leden vid Solltorp. Vid Svensbo finns ett rikt f d slåtterkärr och en restaurerad torpmiljö i Skogsstyrelsens regi med informationsskyltar, promenadslinga, raststuga och toalett. Öna kulturreservat är ett välbevarat exempel på ett litet jordbruk i södra skogsbygden. Vindskydd finns vid Stenkullen, ca 4 km norr om Ulrika. På gården Bäck finns övernattningsstuga.

ETAPP 10 • Södra skogsbygden
Ulrika-Malexander 19 km
för mer information, se länken
http://naturkartan.se/linkoping/ostgotaleden-ulrika-malexander
Efter starten vid hembygdsgården Källeryd i Ulrika har du 19 kilometers vandring till Malexander. Leden följer småvägar och stigar och är oftast enkelt att gå. Några sträckor är dock lite mer krävande. Efter en dryg kilometer kommer du in i det vackra naturreservatet Ycke urskog. Här finns en rundslinga genom den dramatiska urskogsmiljön och fina rastplatser med information om skogen. När du passerat Ycke når du så småningom Naregöl. Härifrån följer leden den gamla kyrkstigen mot Malexander. Vid Månhult kan du välja att vika av österut mot Smedstorp. Vindskydd finns vid Axsjön och Svarten.

Fakta

  • Vid vindskydd och rastplatser finns för det mesta ved tillgängligt
  • Koka alltid vattnet från vattendrag och sjöar
  • Information och kartor finns på turistbyrån

Vägbeskrivning

E4 norr och söder ifrån

Faciliteter

  • Friluftsbad/Utomhusbassäng
  • Husdjur välkomna
  • Ängsmark
  • Badstrand