Karta

Östgötaleden Boxholm Sommenbygd

Boxholm

Välkommen till vackra Sommenbygd.
10 mil vandringsled

Etapp 1: Boxholm–Mossebo 16 km
Sträckan är kuperad med en blandning av skogs- och kulturlandskap. Leden går till största delen på skogsstigar. Svårighetsgrad medel. Vindskydd finns vid Kvarngölen (utan golv) och sjön Lången, eldplats. Östergötlands största ek finns i Lagnebrunna och är 700-800 år gammal.

Etapp 2:Boxholm–Strålsnäs 10 km
Sträckan är lättvandrad på småvägar och stigar. Vid Timmerö finns en badplats. Ett område med gammal skog passeras vid Åsbodalen.Vid Strömmen finns vindskydd, eldplats. Sommartid är Boxholms Bruksmuseum öppet. Det är inrymt i en kvarn från 1777.

Etapp 3:Strålsnäs–Bleckenstad 10 km
Lättvandrad sträcka i kultur- och skogsbygd. Vindskydd finns vid Bärbäck och Uvberget, båda med eldplats. Hembygdsgården Boden passeras på en gammal väg som var huvudled mellan Småland och Östergötland.
Anslutningsled: Bleckenstad-Mjölby

Etapp 4:Boxholm–Eklabo 13 km
Sträckan är lättvandrad delvis på grusväg i skogsmark. Vid Timmerö finns en badplats. Ett vindskydd utan plankgolv finns vid Eklabonäset, eldplats.

Etapp 5:Eklabo–Udden 7 km
Vandring genom skog med torpställen. Bitvis kuperat men stora delar är lättvandrade. Vindskydd vid Stora Stocksjön med badplats
Anslutningsled: Udden–Spånggölen

Etapp 6:Udden–Sundet (Färjan) 7 km
Medelsvår vandring på stigar förbi sjöar. Vindskydd vid Fiskarp, eldplats.
Anslutningsled: Blåvik–Sundet (Färjan)

Etapp 7:Sundet (Färjan)–Spånggölen 8 km
Medelsvår vandring på grusväg och stigar. Leden går
bland annat i en ravin, Lycköhål. Efter lätt vandring på ravinens botten belönas du med fin utsikt över Sommen när du gått uppför en brant.Vindskydd vid Flanhult, eldplats, med möjlighet till bad i Sommen.

Etapp 8:Spånggölen–Sjöbo 10 km
Lättvandrat på grusväg och stigar genom skogsmark. Enkelt litet vindskydd (lada) utan golv vid Såggölen.

Etapp 9:Sjöbo–Malexander 10 km
Vandring både i kuperad terräng och på grusväg. Litet vindskydd vid Stora Bosagölen, eldplats. Kulturhistoriska byggnader finns vid Björnön. I Malexander finns bla turistbyrå och badstrand.

Etapp 10:Malexander–Härsmålen 4,5 km
Medelsvår vandring med vindskydd vid sjön Svarten, eldplats. Leden delar sig vid Härsmålen och fortsätter norrut mot Ulrika och söderut mot Österbymo eller Kisa. Vindskydd söderut vid Mörtsjön.  

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar