Sevärdheter

S:t Ragnhilds Gille Söderköpings stads hembygdsförening

Söderköping

S:t Ragnhilds Gille.

Söderköpings hembygdsförening grundades 1918. Verksamheten omfattar bland annat skötseln av det Stadshistoriska museet, berättarkvällar, utställningar, studiecirklar, utgivning av årsböcker och lokalhistorisk litteratur samt skötsel av dokumentarkiv, bildarkiv och tidningsarkiv till underlag för forskning.

Föreningen har cirka 600 medlemmar.

Hemsida: www.stragnhildsgille.se

Gillets Stadshistoriska museum.

Permanent utställning om Söderköpings stads utveckling under mer än 800 år. Dessutom anordnas temautställningar.

Under sin 100-åriga verksamhet har Gillet fått föremål och arkivalier att vårda. En del ingår i den permanenta utställningen.

Den gamla skolan.

Museet och övriga föreningslokaler finns i stadens äldsta skolbyggnad med adress Gamla Skolgatan 10. Redan under 1500-talet användes den som skola. En av de gamla lärosalarna används nu till samlingslokal. 

Årsböcker och lokalhistorisk litteratur.

Årsböcker har getts ut sedan 1922. Gillet har även gett ut flera lokalhistoriska böcker.Böckerna finns till försäljning på museet.

Forskningsmöjligheter

Dokumentarkiv, tidningsarkiv, bildarkiv samt publikationer om lokal historia är tillgängligt för forskning. En del dokument förvaras i kommunens arkiv.

För forskning bokas tid bokas tid.

Tidningsarkivet.

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var Söderköping begåvat med lokala tidningar. I museets bottenvåning finns tidningslägg för forskning.

Bildarkivet.

På www.stragnhildsgille.se/bildarkiv finns ett bildarkiv med gamla söderköpingsbilder.

Årspogram.

Programblad med hela föreningens program finns för nedladdning på föreningens hemsida. www.stragnhildsgille.se

Mer från S:t Ragnhilds Gille Söderköpings stads hembygdsförening

Utbud

Vägbeskrivning

Museet ligger i Kyrkparken öster om S:t Laurentii kyrka