Sevärdheter

Sankt Anna Skärgårdsmuseum

Söderköping

Muséet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är naturligtvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och gamla tiders säljakt.

Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Det berättas också om skutor och bruksbåtar och de båtar som fraktade gods och passagerare.

Varje år visas också en temautställning. Årets tema är: Kommunkation i skärgården genom tiderna. En utställning som visar kommunikationer till sjöss och på land samt sättet att meddela sig med varandra, från vårdkasen till dagens bredbandsutbyggnad.

Prisinformation

Inträde 25:-

Grupper inkl. specialguidning: 30:-/person

Vägbeskrivning

Väg 210 från Söderköping mot Sankt Anna. Fortsätt till vägens slut vid Tyrislöt. Muséet ligger mitt emot campingens reception.