Sevärdheter

Tryserums Hembygdsförening

Valdemarsvik

Syfte

Vi vill stimulera intresset för och kärlek till hembygden hos sockenborna och visa våra besökare vilken fin natur och kulturhistoria vi har. Om både tillfälliga besökare och sommarboende, "upptäcker" socknen kanske de i framtiden vill bosätta sig här och därmed förvandla en avfolkningsbygd till en levande inflyttningsbygd. Även mindre företag är välkomna att etablera sig här.

Verksamhet

Vi vårdar ett antal byggnader med samlingar, det f d fattighuset vid kyrkan med uthus, den sk Siverska flygeln och ett f d såghus i Västertryserum vid gamla prästgården. Vi anordnar utflykter, bl a torpvandringar, samkväm, studiecirklar, föredrag, undervisning av skolbarn, naturstudier, slåtter.

Årsboken

Sedan 1994 ger vi ut en årsbok med hågkomster, berättelser om platser och personer, dikter och äventyrsskildringar, historiska fakta och skrönor. Författarna är nästan enbart lokala förmågor. De senaste åren har boken haft teman som skärgård och fiske, skolan, vägar och vandrare, skogs- och jordbruk.

Vägbeskrivning

Hembygdsgården nedanför Tryserums kyrka 9 km SO Valdemarsviks samhälle